VZW Samen

De Dodentocht is de belangrijkste inkomstenbron van vzw Samen. Op een vijftiental plaatsen, tussen de officiële controleposten van de Dodentocht-organisatie, zorgt vzw Samen voor de nodige medische en mentale begeleiding en bevoorrading. Medisch geschoolde medewerkers in de ploeg staan in voor een optimale voetverzorging, wat tijdens een 100 kilometer lange tocht geen luxe is.

“Andere medewerkers in de ploeg zorgen onderweg voor een gezonde hap, een drankje en een stevige aanmoediging”, verklaart Nadine Sertijn, voorzitster van de vzw. In ruil voor deze medische en logistieke begeleiding schenken de deelnemers hun sponsorgeld aan de kas van de vereniging.