VZW Samen

Wie zijn we?

Vzw Samen kan reken op een groep vrijwilligers die zich meermaals per jaar belangeloos inzetten tijdens activiteiten. Deze Buggenhoutse vereniging is ontstaan in 2003. De voorzitster van de vereniging is Nadine Sertijn.

Samen heeft de structuur van een vzw en bestaat uit een dagelijks bestuur en een grote groep vrijwilligers. De vereniging wil een dimensie toevoegen aan het ‘samen’ zorg dragen van Buggenhoutenaren voor elkaar.

Wat doen we?

Vzw Samen biedt hulp en steun aan de zwakkeren en hulpbehoevenden in de gemeente: sociaal kwetsbaren, mensen die kampten met een tegenslag (een brand, een ongeval), zieken en eenzamen, iedereen die een extra steuntje goed kan gebruiken. Hiervoor organiseren ze jaarlijks een gratis kerstfeest voor een tweehonderdtal alleenstaanden en een rolstoelwandeling met een zestigtal deelnemers. Samen verdeelt ook kerstpakketten aan gezinnen en mensen die dit financieel kunnen gebruiken.

Om geld in het laatje te krijgen organiseert de vzw jaarlijks een spaghettiavond, nemen zij deel aan de kerstmarkt in Opdorp en steken ze ook de handen uit de mouwen tijdens evenementen als Buggenhout Zomert en Bosbegankenis. Ook hun deelname aan de Dodentocht maakt vzw Samen financieel sterker, de deelnemers/stappers laten zich namelijk sponsoren per afgelegde kilometer.

Hoe zijn we ontstaan?

Bij zware rampen zoals aardbevingen, overstromingen, oorlogssituaties zoals in Rwanda, worden er met regelmaat van de klok en met steun van de media internationale hulpacties opgezet. Vaak krijgen mensen uit onze directe omgeving die een moeilijke tijd doormaken daardoor vaak niet de nodige aandacht. Deze vaststelling werd ook gemaakt door een aantal dorpsgenoten die door hun vele contacten met alle lagen van de bevolking deze noodsituaties vaak tegenkwamen. Al snel ontstond er een groep enthousiastelingen die hieraan iets wilden doen. Vanaf de start werd er echter met zorg op toegezien dat deze groep geen politieke kleur had en zich op deze manier neutraal kon opstellen.

De eerste noden kwamen snel aan het licht. Vaak betrof het zaken waarvoor er geen voorzieningen in onze maatschappij aanwezig zijn en waardoor mensen door de mazen van ons sociale netwerk vallen. Mensen die te maken krijgen met een huisbrand komen snel in financiële moeilijkheden. De verzekering is immers niet zo soepel dat ze meteen tot vergoeding overgaan. Een directe hulp is welkom. Een ander voorbeeld zijn de hoge medische kosten in geval van kinderkanker. Deze worden vaak niet vergoed omdat de experimentele behandelingen meestal nog niet terugbetaald worden.

Ook het probleem van de vereenzaming in onze maatschappij trok de aandacht van vzw Samen. Deze vaststelling leidde tot de organisatie van een kerstfeest voor alleenstaanden en tot het opzetten van een rolstoelwandeling voor mensen die minder mobiel zijn. Deze activiteiten vereisen echter een aanzienlijk budget. Om financieel onafhankelijk te zijn, werden allerhande initiatieven op poten gezet om op deze manier fondsen te werven. Op deze manier kwamen de Spaghettizwier, de hulp voor de stappers in de Dodentocht in ruil voor sponsoring ten voordele van vzw Samen, de deelname aan een aantal gemeentelijke activiteiten zoals de Kerstmarkt in Opdorp tot stand.

Mensen in een wat moeilijke situatie krijgen door de vereniging op deze manier enige steun en ze draagt tevens een warm hart uit naar diegenen die vereenzamen.

Wat was ons grote voorbeeld?

Een grote inspiratiebron voor vzw Samen is de vzw ‘Mensen helpen Mensen’ uit Aalst. Aan het hoofd van deze organisatie staat Keizer Kamiel Sergant. Deze groep is samengested uit vrijwilligers die hulppakketten uitdelen met daarin voeding, kledij en/of huisraad. Wekelijks komen meer dan 500 gezinnen en alleenstaanden hulp zoeken bij ‘Mensen helpen Mensen’. Er wordt met hen een vertrouwensband opgebouwd door naar hen te luisteren. Een goed contact is de sterkte van de vereniging. Mensen kunnen er steeds hun eigen verhaal kwijt. De meesten van hen komen spontaan bij de vzw terecht maar soms worden ze letterlijk van de straat geplukt.